වෛද්‍යවරියක් සමඟ විවහා වූ මාධව විජේසිංහ බිරිඳ සමග ගෙවන සුන්දර ජීවිතයේ සොඳුරු දසුන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS