ලංකාවේ ඉපදී ඉන්දියාවේ සුපිරි බොලිවුඩ් නිලියක් වූ ජැක්ලින් ෆර්නැන්ඩස් දැන් ගෙවන සුපරි ජිවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS