මෝඩයෙක්ව ගොනාට අන්දන්න, ඔබටත් මෝඩයෙක් වෙන්න වෙනවා! – බුකියේ කතා මවන හසිනි සැමුවෙල් ආයෙමත් තනිකඩද? හසිනි කියන ආනෝදලාත්මක කතාව මොකක්ද? – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS