‘ඊළඟ වතාවේ මම ජනාධිපති වුණා ම මගෙන් රෑ කෑම ඉල්ලන්න එපා’ – ට්‍රම්ප් සකර්බර්ග්ට කියයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS