ප‍්‍රභූ ආරක්ෂක රථයක් නැවැත්වීමට අණකරද්දී ලොරියකට යටවුණ මුන්දල ‘ට‍්‍රැපික් OIC’ මියයයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS