’’එල්ල කරන පළවෙනි වෙඩි උණ්ඩය භාරගන්න මම කැමතියි’’ – නලීන් පෙරේරා අරගල භූමියේදි කියයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS