අලුත උපන් පුංචි දෝනීවත් එකතු කරගෙන පන්සල් ගිය ජනප්‍රිය ගායක සුරේන්ද්‍ර පෙරේරා සමාජ ජාලා මාධ්‍යට එක්කළ ආදරණීය ජායාරූපය පෙළක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS