දින 10 ඉක්මවූ, රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වන කොරෝනා ආසාදිතයන් නිවෙස් වෙත – යළි කොරෝනා පරීක්ෂණ අනවශ්‍යයි (වීඩියෝ) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS