“මට ඕන එකපාරක් දැක්කම කොල්ලෙක් දෙපාරක් හැරිල බලන්න හිතෙන කෙල්ලෙක්”  පෝස්ට් එකක් නිසා බුකියේ ජනප්‍රිය වුණ කෙල්ල – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS