“මම දවස් 4ක් යනකම් ICU හිටියෙ, කොවිඩ් නියුමෝනියාවට ඇවිත්” – භාතිය ජයකොඩි (Video) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS