සුනිල් මාව පැහැරගෙන අතුරුදහන් කළා කියලා මගේ දෙමාපියන් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරලා, ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා – සුනිල් පෙරේරාගේ ආදරණිය බිරිඳ මතකය ආවර්ජනය කළ හැටි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS