” මම තවමත් ආදරය හරිහැටි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා” සුරූපී වෛද්‍යවරියක සමගින් විවාහවු ජනප්‍රිය නළු කාවිංග පෙරේරා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS