’’හැම යකඩ හීනයකටම ගොඩාක් ආදරෙයි’’ – රේන්ජ් රෝවර් එකට පස්සේ ගෙනාපු ත්‍රිකලාගේ අලුත්ම දඩුමොණරය – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS