නිළියක් වෙන්න හීන මවාගෙන ක්ෂේත්‍රයට ඇවිත් ඩිරෙක්ටර්ගේ හොර අඹුව වෙලා, Spa එකේ ආතල් දුන්න සුරූපී තරුණිය, රටම දන්න ශෙනායාගේ කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS