චූටි දුවත් සමඟින් පන්සල් ගිය සුරේන්ද්‍ර පෙරේරා මුහුණු පොතට දැමූ අපූරු ඡායාරූප පෙළ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS