” මං ආදරය නිසා බැටකාපු කෙනෙක්, ඒ හින්දා මං කණාමැදිරි එළියටත් බයයි” ජනප්‍රිය නිළි පියුමි බොතේජු කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS