සරත් වීරසේකරට මම කතා කරලා ඇඬුවා – කියපු දේවල්වලට හිත රිදුනනම් සමාවෙන්න – පියුමි හංසමාලි (වීඩියෝ) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS