” අද රෑ නිව්ස් එක කියවලා ආපහු එනකොට මගේ වස්තූන් ටික මාව පිලිගත්තු විදිහ” ජනප්‍රිය නිවේදක නදීක කරුණානායකට උපන්දිනයට ලැබුණු සප්‍රයිස් එක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS