“ඔයාලා එක්ක ඉද්දි මට දැනෙනවා මම කවදාවත් වයසට යන්නේ නෑ කියලා ” දවසින් දවස එන්න එන්නම ලස්සන වෙන මේධා ජයරත්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS