ඔස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ පුහුණුකරු ලෙස රුමේෂ් රත්නායක පත්කරයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS