ශ‍්‍රී.ල.නි.ප ය යැව්වොත් ආණ්ඩුවෙන් යන්න මන්ත‍්‍රීවරු 74 ක් සූදානමින් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS