“ජවිපෙ අද සේනාධිපතිගේ ප්‍රචාරක අංශය වෙලා” චම්පිකගෙන් අනුරට විවාදයකට එන්නැයි අභියෝගයක් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS