රසිකයෙක් එතැනට ඇවිත් කිව්වා, ඔබතුමිය දුක් නොවී ස්ටේජ් එකට යන්න, මම කොහොමහරි පෙන්ඩන්ට් එක අරන් දෙන්නම් කියලා. අදටත් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා ඒ ළමයා කතා කරයි කියලා – චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS