මට දැන් සනීපයි, මම අද ගෙදර යනවා, ව්‍යා ජ ප්‍රකාශ කළ අයට අනුකම්පා කරනවා – ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS