ස්වර්ණවාහිනීයේ මුල් පිටුවෙන් රටම ආදරය කළ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී බන්දුල පද්මකුමාර මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS