“මම පුංචි කාලේ ඉඳලම සරලව ජීවත් වුණා මිසක් අහස උසට බලාපොරොත්තු පොදි බැඳගෙන හිටපු කෙනෙක් නෙවෙයි” ප්‍රවීණ නිළි සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි හෙලිකල සංවේදී කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS