” දැන් මම හැම නිර්මාණයකටම යන්නෙත් නැහැ මගේ පෙනුමට ගැලපෙන ආකාරයේ දේවල් විතරයි බාර ගන්නේ ” ජනප්‍රිය නිළි ඕෂධී හේවාමද්දුම – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS