” මාව තේරුම් ගන්න මට ආදරේ කරන කෙනෙක් ලැබුණොත් මම ආදරේ ගැන හිතනවා” ජනප්‍රිය නිළි ශලනි තාරකා කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS