” ශලනි කියල කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ ගෑනු ළමයෙක් කිසිම කෙනෙක් එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි කියලා මම නම් හිතන්නෙ නැහැ ” සචින් ලියනගේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS