” මගේ ජීවිතේ හොඳම වයසේදී මම ගොඩක් දුක්වින්ද කෙනෙක්, ඒත් අද මම ලංකාවේ ලොකු තැනක ඉන්නවා” ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනී රොෂානා ඔන්ඩච්චි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS