ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ යහපාලුවන් වගේ හොරු ආරක්ෂා කරන්න නම් නෙමෙයි, අන්න ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉමු කාගේ කාගෙත් රෙදි ලඟදීම ගැලවෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS