” මේ රට දාලා යන අයට අපිට චෝදනා කරන්න බැහැ , මොකද ඒක හැමෝගෙම අයිතියක්” ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් පිලපිටිය – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS