‘අපි එහේ ගියේ උදේ හතට විතර, කවුරුත් හිටපු නැති නිසා ෂූට් කරන්න චාන්ස් එක ලැබුණා’ – අන්තර්ජාලය ගිනිබත් කළ පහන්තුඩාවේ වීඩියෝවේ සිටි යුවළ හෙළි කළ වෙනස්ම කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS