” මේනක වෙන කෙනෙක්ගෙ අතින් අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් ඒකට මට ලොකුවට ඉරිසියා හිතෙනවා” ජනප්‍රිය නිළි නෙහාරා පීරිස් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS