සුප්‍රකට වෛද්‍යවරයෙකුගේ පුතෙකු සමගින් විවාහවු ජනප්‍රිය නිළි අනර්කලී ආකර්ෂා ඇමරිකාවේ ගෙවන සැපවත් ජීවිතය – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS