චිත්‍රපට සිහින දකින අහිංසක තරුණියන්ව මොහු ඉලක්ක කළා.. – බොලිවුඩය අවුලවමින්, තරුණියන් යොදාගෙන අ’සභ්‍ය චිත්‍රපට හැදූ, නිළි ශිල්පා ෂෙට්ටිගේ සැමියාගේ පැටිකිරිය එළියට – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS