උසස්පෙළ පන්තියේදි මගෙ පින්තූරයක් පත්තරේක මුල්පිටුවෙ තිබ්බා ඒක දැකල ශිෂ්‍යනායක බැජ් එක ගැලෙව්වා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS