පලවෙනි වතාවට පිරිමි පවු කියූ එකම කාන්තාව අභිෂේකා විමලවීර කියන ඔබ සෙවූ කතාව මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS