කෝටිපතියෙක් සමග විවාහ වී ලංකාවෙන් ගිය ගයේෂා පෙරේරා ඇමරිකාවේ ගෙවන සැප ජිවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS