තවමත් තනිකඩ දිවියක් ගතකරන යශෝධා විමලධර්ම ආදරවන්තයින්ගේ දිනය දා මුහුණු පොතේ තැබු අමුතු සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS