නාඩ්ගම්කාරයෝහි ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ චරිතය තුළින් ජනප්‍රියත්වයට පත් ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී රහල් බුලත්සිංහල මහතා කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS