වැඩිම ගානක් අය කරන ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිනී ත්‍රිකලාගේ අලුත්ම ෆොටෝ ෂූට් එක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS