Oct
13

දේශීය කර්මාන්ත ශක්තිමත් කරමින් ජාත්‍යන්තරයට යන අපේ කිතුල් හා තල් නිෂ්පාදන

 
517 Views
   
 

ගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍යය දැක්මේ සදහන් පරිදි දේශීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකය මෙන්ම අපනයනික කෘෂි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් දේශීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමේ විශාල වැඩපිළිවෙළක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. ගෝලීය වසංගතය හේතුවෙන් බිඳ වැටුණු සංචාරක ව්‍යාපාරය, ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රය , විදේශ සම්ප්‍රේෂණ තුළින් රටට ලැබුණු ඩොලර් ප්‍රමාණය ද අහිමි වූ අවස්ථාවක කාර්මික නිෂ්පාදන හා අපනයනික ධීවර නිෂ්පාදන මෙන්ම අපනයනික කෘෂිකාර්මික හා වැවිලි කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන තුළින් විදේශ විනිමය යම්තාක් උපයාගැනීමට හැකි වීම අප ලැබූ ජයග්‍රහණයක් වේ.

පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තයෙන් පමණක් ඉකුත් වසර තුළ ලැබූ ආදායම ඩොලර් මිලියන 700ක වන අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා විශාල දායකත්වයක් විය. පොල් වගාවට මෙන්ම කිතුල් හා තල් වගාවද ප්‍රවර්ධනය සඳහා විශාල වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට කිතුල් සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටුවා ඒ හරහා කිතුල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තය දියුණු කිරීමද රජයේ අරමුණ වේ. වසර 2000 ට වඩා පැරණි ශාකයක් වන කිතුල් වගාව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමත් එහි ආර්ථික වටිනාකම තුළින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම කිතුල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අරමුණු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා කිතුල් ශාකයෙහි වටිනාකම හඳුනාගත් ගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් කිතුල් ශාකය අපනයනික බෝගයක් ලෙස නම් කරන ලදී. කිතුල් පැණි හා කිතුල් හකුරු විදේශ වෙළඳ පොල තුල ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති අතර යුරෝපයේ නිෂ්පාදනය කරන “මේපල් සිරප්” වලටත් වඩා ඉහළ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් ඇති බව පරීක්ෂණ වලින් පවා තහවුරු කොට ගෙන ඇත.

වියළි දේශගුණයක ව්‍යාප්ත වන තල් වගාව ශ්‍රී ලංකාවේ උතුර, නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන වශයෙනුත් දකුණු ප්‍රදේශයේ සුළු ප්‍රමාණයකකින් වර්ධනය වේ. ශ්‍රී ලංකාව පුරා බොහෝ සුපිරි වෙළඳ සැල්වල දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ලබාගත හැකි අතර, විශේෂයෙන් යුරෝපයේ බොහෝ රටවල ශ්‍රී ලංකාවේ තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ වටිනාකමක් ඇත. වසරේ එක් කාල රාමුවක පමණක් තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සිදුකරන බැවින් වසරකට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන එම කාලය පුරා සිදු කර ගැනීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවට අයත් කුඩා දූපත් ද මේ සඳහා යොදා ගැනේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ජීවත්වන දමිළ ජනතාව හා සිංහල ජනතාව අතර සහයෝගීතාවය වර්ධනය කර ගැනීමට හැකිවීම තවත් එක් ඵලදායි ප්‍රතිඵලයක් බවද සභාපතිතුමන් ප්‍රකාශ කළහ.

පොල් කර්මාන්තයේ, කිතුල් කර්මාන්තය මෙන්ම තල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන පුද්ගලයන් හට ඉහළ පිළිගැනීමක් යටතේ පාඨමාලා තුලින් අවශ්‍ය දැනුම එක් කිරීමට වැඩපිළිවෙලවල් සැලසුම් කෙරෙන අතර ඒ සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකමක් වන NVQ සහතිකයක් ලබා දීමට ද මේ විට සැලසුම් කෙරේ. අපනයනය කරන දේශීය නිෂ්පාදන සදහා විදේශ වෙළදපළ තුළ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති කර ගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය හා එක්ව නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය නිර්ණය කරන සහතික පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සදහා ද කටයුතු සැලසුම් කෙරේ. දේශීය ආර්ථිකයක් කරා යන ගමනේදී පොල් කර්මාන්තයෙන් මෙන්ම රටට අවශ්‍ය වන විදේශ විනිමය උපයා ගැනීම සඳහා කිතුල් හා තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය වැදගත් වේ. ඒ හරහා දේශීය කර්මාන්තකරුවන් නගා සිටවිමටත් දේශීය දේ ලොවට හදුනවා දීමටත් හැකි වනු ඇත. (ශම්මි)

erertreterterter
මෙන්න බලන්න තවත් ගොසිප්