” චිරන්ත අපේ පවුලේ හැම කෙනෙක්ටම හරිම ලෙන්ගතුයි මගෙයි මල්ලිගෙයි වැඩ වලටත් ගොඩක් උදව් කරනවා ” කාවින්ද්‍යා කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS