” මාස තුනකට පස්සේ තමයි මම මගේ දියණියව ඇස් දෙකෙන් දැක්කේ, හැබැයි එයා පිලිගන්නේ නැහැ ඒ මම කියලා” ජනප්‍රිය නිළි නිල්මිණි තෙන්නකෝන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS