” මේ වගේ චරිත වලට පණ දෙන්න මටත් වඩා ඇය කරන කැප කිරීමයි සෑහෙන්න වැදගත් වෙන්නේ” ජනප්‍රිය නළු ඉසුරු ලොකුහෙට්ටිආරච්චි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS